ZGODOVINA

PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA

ŠPORTNEGA DRUŠTVA JU-JITSU OLIMPIJA, LJUBLJANA

Smo eno od prvih in najstarejših športnih društev – klubov ljubiteljev in gojiteljev samoobrambne borilne veščine ju-jitsu, pričetki segajo v leto 1984/85.

Današnji ju–jitsu je sinteza vseh borilnih veščin (judo, karate, aikido, vključno z boksom, rokoborbo idr.), zato vadba nudi spoznavanje in pravilno uporabo vseh borilnih veščin ter zahteva dobro psihofizično pripravljenost ter izurjenost.

S ponovnim razvojem v športno tekmovalno panogo se je ju–jitsu začel dograjevati in razvijati, zaradi različnih bolj zahtevnih in nevarnejših metod napadov pa se je ob stalnem izpopolnjevanju razvil v današnjo obliko. Popolnost te samoobrambne veščine je dosežena skozi sintezo optimalne uporabe vseh veščin (judo, karate, aikido idr.) zato je vsaka od teh panog del ju–jitsa, s katerim smo dosegli lažjo sprejemljivost, učinkovitost in spoznanje, da brez znanja navedenih veščin ni mogoče obvladovati ju–jitsa. V našem ŠPORTNEM DRUŠTVU JU-JITSU OLIMPIJA v Ljubljani zato pri vadbi posvečamo pozornost vsem veščinam, ker brez tega ni mogoče graditi in spoznati modernega ju–jitsa ter se vsestransko usposobiti v samoobrambi, kakor tudi ne v njegovi športno-tekmovalni obliki. Program obsega vadbo padcev, metov, parternih tehnik, blokad, udarcev in kombinacij le-teh, obvladovalne prijeme ter obrambo proti neoboroženim in oboroženim napadalcem. Za doseganje čim večje učinkovitosti tehnik, moramo pri vadbi upoštevati naslednje zakonitosti:

– Ne uporabljaj moči proti sili; popusti, da boš zmagal; potegni, če te nasprotnik potisne; potisni, če te vleče; napadalca preseneti s spretnostjo, pri kateri uporabiš njegovo silo in gibanje; s čim manjšo silo ter s pravo tehniko doseži svoj cilj (obramba oz. obvladovanje).

– S krožnimi gibi koristno uporabljaj centrifugalno in centripetalno silo tako, da s tem zmedeš nasprotnika, da izgubi ravnotežje in orientacijo. Obvladaj ga z vzvodno oz. metalno tehniko.

– Udarce, sunke, brce in blokade uporabljaj sistematično vzporedno z uspešno uporabo telesne dinamike, psihične koncentracije, spretnosti in prave moči.

– Umetnost je zmagati v popuščanju oz. izogibanju: če močnejši potisne šibkejšega in se mu ta upre z vso močjo, bo šibkejši poražen, če pa šibkejši popusti za toliko, kolikor je večja sila močnejšega, s tem sam pripomore k svojemu neuravnoteženemu položaju, kar šibkejši izkoristi in ga v tem trenutku s primerno tehniko z lahkoto obvlada. Ta metoda se ne sme uporabljati pri poskusih lomljenja, pri davljenju in udarcih, ker obramba za te tehnike ne temelji na popuščanju, ampak se tedaj nasprotnika preseneti s pravim protinapadom.

– Načelo »največjega učinka z najmanjšo močjo« pomeni, da nikoli ne prekorači nujne samoobrambe in da uporabi tehniko in znanje tako, da se z najmanjšo potrebno silo ubraniš nasprotnika. Cilj uporabe veščine je obramba, ne pa maščevanje in prizadejanje poškodb z uporabo sile.

– Uporaba samoobrambnih tehnik je skrajna rešitev, zato se vedno izogibaj neposrednemu spopadu ter skušaj narediti vse, da do njega ne pride. Vedno uporabi tehniko, ki čim manj škodi zdravju in življenju napadalca.

– Življenje in delovanje poznavalca samoobrambnih borilnih veščin mora biti v skladu z etičnimi načeli veščine in družbe, ki ji posameznik pripada in v kateri živi in deluje.

– Z načelom »učinkovitejše uporabe telesa in duha« so izpolnjene vse vrzeli zgoraj navedenih misli, ker ima duševno stanje prav tako pomembno vlogo kot jo imata popuščanje in moč.

Poleg samoobrambnega in športnega vidika pripisujemo ju–jitsu tudi vzgojni pomen. Vsakogar navajamo na značajske ideale, kot so: samostojnost, požrtvovalnost, samopremagovanje, odločnost, tovarištvo, red, disciplina in seveda pogum, ki je visoko cenjena vrednota in je pogojena z dobrim namenom, samoobvladovanjem in samokritiko v vsakem položaju, razen v predrznosti, tveganju in dokazovanju. Z vadbo se utrjuje tudi telo, zlasti njegova gibčnost, hitrost in moč.

Ju – jitsu s svojimi tehnikami in načeli omogoča obrambo pred napadom, zato se z njim ukvarjajo predvsem tisti, ki želijo izpopolniti svojo veščino ter izboljšati svoje psihofizično stanje in si v danem trenutku zagotoviti samozavest, ter tudi drugi, ki želijo svoj prosti čas uporabiti za rekreacijo. Pa tudi tisti, ki si želijo v starejših letih ohraniti gibčno telo, moč in hitrost in svojo splošno psihofizično pripravljenost. Ju-jitsu lahko trenirajo vsi, ne glede na starost in spol. Najvišja oblika pridobivanja znanja in izredna motivacija za nadaljnje delo pa so tekmovanja. Za pojasnilo naj dodam, da je ju–jitsu borba (seveda z manjšimi omejitvami) najbolj realna oz. najbližja realni borbi v življenju.

 

Zgodovina ju-jitsa v ZTAK (Zveza težkoatletskih klubov) Olimpija

Evropska judo zveza je bila ustanovljena 1939. leta. Tudi v Sloveniji prvi začetki ju-jitsa segajo še v čas pred 2. svetovno vojno. Organizirana vadba ju-jitsa se prične leta 1952, ko je bil ustanovljen Akademski ju-jitsu klub. To naj bi bil prvi ju-jitsu klub v Sloveniji, za njegovo ustanovitev pa sta si najbolj prizadevala N. Vrabel in M. Lavrič. Leta 1953 se prične z organizirano vadbo juda in ju-jitsa v Judo sekciji železničarskega težkoatletskega kluba, ki sta jo ustanovila A. Prančič in J. Grošelj. To so pričetki organizirane vadbe ju-jitsa v današnji Zvezi težkoatletskih klubov Olimpija Ljubljana. O tem l. 1993 obširneje piše A. Prančič v almanahu, izdanem ob 45. Obletnici Težkoatletskega kluba Olimpija TAK.

V šestdesetih in sedemdesetih letih so člani TAK-a dosegali vrhunske rezultate v judu, medtem ko se ju-jitsu – razen v organih za notranje zadeve, kjer je bil uveljavljen kot samoobrambna veščina – ni več razvijal. Trenerji in tekmovalci so se udejstvovali na  mednarodnih seminarjih ter republiških in zveznih tekmovanjih, kjer so dosegali najvišje rezultate. V tistem času so posebej izstopali mojstri P. Žmavc, P. Miklič in M. Deželak. O tem več lahko beremo v revijah Naša obramba in Varnost.

Pri judo sekciji TAK je leta 1984 P. Milkič ustanovil skupino za ju-jitsu in tako oživil vadbo ju-jitsa. Treningi in vadba so se začeli predvsem zaradi želje po treniranju samoobrambe nekateih uslužbencev MNZ RS. 28.06.1985 je bil ustanovni zbor ju-jitsu sekcije TAK Olimpija. V TAK je bilo sklenjeno, da se ustanovitev sekcije ju-jitsu potrdi in predlaga izvršnemu odboru kakor skupščini TAK, da dokončno osvoji ta predlog. Nadalje se obvesti o ustanovitvi te sekcije SŠD Olimpija, TKS Ljubljana, ZTKO Lj. Vič-Rudnik, kamor se bo sekcija včlanila,  ter JZS Maribor. O tem lahko beremo v arhivu TAK – 18.09.1985, zapisnik 11. Seje sekretariata TAK Olimpija, J. Grošelj.

Tedanji cilji naše sekcije so bili: množičnost skozi začetne in nadaljevalne tečaje ter rekreativna vadba, dvig ravni znanja članov, kvalitetne (tekmovalne) skupine z napredovanjem po pasovih, tekmovanja, športni duh in tovarištvo. Osnova za vadbo je bil Pravilnik MNZ o opravljanju izpitov in podeljevanju pasov samoobrambe. Vadba je potekala v Judo centru Olimpije (kopališče  Tivoli) in po osnovnih šolah. Skrbeli smo za razširjanje tega športa med občani obeh spolov različnih starosti ter za vključevanje te veščine v sistem SLO in DS (povzeto po zapisu P. Mikliča v reviji Varnost, št. 7-9, 1985).Sekcija je imela 34 članov, vodili pa so jo: M. Lavrič (predsednik sekcije), S. Čufer (namestnik predsednika), M. Starc (sekretar in trener), P. Miklič (glavni trener), J. Keček (trener), S.Kager (trener) in drugi.

 

Razvoj ju-jitsu Olimpija

V obdobju 1986-1990 ju-jitsu v TAK doživi hiter razvoj. Sekcija šteje nad 100 članov. Vadba poteka v  Hali Tivoli (nadaljevalna in tekmovalna skupina), v OŠ na Vrhovcih (začetna skupina seniorji), na PM Trdinova (začetna skupina juniorji) in v Ivančni Gorici (nova skupina). Člani sekcije se udeležujejo športno rekreativnih aktivnosti (TAK-ovi letni treningi v Premanturi pri Puli, Bloški in drugi teki, maratoni) itd.

Ju-jitsu se izpopolnjuje tudi na strokovnem nivoju. Z delom prične strokovna skupina ju-jitsu sekcije (17.2.1986), ki izdela tekmovalni program v samoobrambi (1987). Leta 1987 se vzpostavi sodelovanje s sorodnimi športi (aikido, budokai) in pripravlja osnove za združevanje v zvezi borilnih veščin (P. Miklič). Leta 1988 pod pokroviteljstvom RSNZ je ju-jitsu sekcija TAK Olimpija organizira 1. odprto prvenstvo Slovenije v samoobrambi in 1. Klubsko prvenstvo v ju-jitsu.

Leta 1988 je pod pokroviteljstvom RSNZ ju-jitsu sekcija TAK Olimpija organizirala 1. odprto prvenstvo Slovenije v samoobrambi in 1. Klubsko prvenstvo v ju-jitsu.

EKIPNO smo dosegli 1. mesto v samoobrambnih tehnikah in 4. mesto v borbah.

POSAMEZNO v borbah pa:

– super lahka: 1. mesto Čelik;

– lahka:           2. mesto Petrovčič;

– srednja:        3. mesto Z. Bečirović;

– supertežka:  1. mesto  M. Gostojić.

Za najpopolnejšega borca prireditve so ocenili Janeza Vidmarja. O teh rezultatih piše M. Skumavc v dnevniku Delo dne 22.5.1988. Tedaj so bile izdelane tudi Propozicije tekmovanja v samoobrambnih tehnikah in borbah.

Mlada generacija – dečki 1988 leta.

Naslednje leto 1989 pa Koprski klub borilnih veščin 13. maj v telovadnici OŠ Anton Ukmar v Žusterni organizira 2. odprto republiško prvenstvo v samoobrambnih tehnikah in bojih, sodeluje kar 15 ekip.

EKIPNO v borbah 2. mesto.

POSAMIČNO v borbah:

– srednja:       2. mesto Gantar;

– poltežka:     1. mesto M. Jazbec;

– supertežka: 1. mesto M. Gostojić.

Za tehnično najpopolnejšega borca so na koncu tekmovanja razglasili domačina Romana Starmana, ki je vse svoje tekmece že v prvih rundah s tehnično brezhibnimi tehnikami prisilil k vdaji. O rezultatih iz tekmovanja je pisal I. U. v dnevniku Delo dne 22.05.1989.

V obdobju 1991-1994 zaradi dviga stroškov vadbe ju-jitsa ni bilo več možno trenirati v prostorih TAK-a. Iskanje novih prostorov za trening ni bilo uspešno, zato je članstvo sekcije močno upadlo. Treningi 11 starejših in 20 mladih članov so v slabih pogojih potekali na pomožnih blazinah v Hali Tivoli (pod vodstvom P. Mikliča in M. Gostojića), na OŠ M. Vrhovnik (M. Gostojić) in v RSNZ RS (Šešerko). Zaradi nesporazumov med TAK-om in sekcijo samo je del članov začel trenirati po drugih klubih, del pa je leta 1992 ustanovil Športno društvo ju-jitsu (ŠDJJ). Predsednik društva, glavni trener ter velik ljubitelj borilnih veščin M. Gostojić je kljub slabemu finančnemu stanju društva in nenehnim težavam v zvezi s pomanjkanjem vadbenega prostora še naprej pripravljal tekmovalno skupino in sodeloval – tekmovanja in izmenjava treningov s sorodnimi klubi, predvsem s ŠD NINJA Črnomelj z Mirkom Berkopcem in Ju-jitsu klub Maribor s Karlijem Kelcem. V Črnomlju junija 1993 izvedemo prvo neuradno tekmovanje.

V obdobju 1995 do 1999 pride do nove organiziranosti športa v Sloveniji, v Ljubljani se ustanovi Športna zveza Ljubljane, ustanovi se Ju-jitsu zveza Slovenije (JZSS, 1995) katere soustanovitelj je tudi M. Gostojić in naše ŠD JJ OLIMPIJA in drugi. V JJZS deluje 15 klubov s svojimi člani, ki doma in na tujem dosegajo vrhunske rezultate – npr. prvo mesto v sistemu duo (dnevnik Delo, 11.12.1995). Tekmovalci tekmujejo po pravilih JJZS in Mednarodne federacije ju-jitsu (IJJF).

V tem obdobju pride do ureditev razmer in reorganizacije tudi v TAK-u. Z organizacijo mednarodnih tekmovanj KEPDU 94 in MEJP 97 si TAK finančno opomore, l. 1995 pride do pobude za reorganizacjo TAK-a, ki je bila potrebna tudi zaradi novega zakona o društvih, ustanovi se boksarska sekcija, sekcije se preoblikujejo v klube, TAK deluje kot krovna organizacija vseh klubov. Reorganizacija TAK se zaključi dne 17.10.1997 na izredni skupščini TAK. Sekcije TAK – tudi ju-jitsu so se reorganizirale v klube, ustanovljena je bila Zveza težkoatletskih klubov Olimpija (ZTAK).

ŠD JJ OLIMPIJA je leta 1997 s sprejemom Pogodbe o ustanovitvi ZTAK in Statuta ZTAK ponovno postal del ZTAK.

Tekmovalci ŠD JJ OLIMPIJA so na državnih prvenstvih (borbe, člani) dosegli več vrhunskih rezultatov:

EKIPNO:

–  l. 1994: 4. mesto;

–  l. 1995: 6. mesto;

–  l. 1996: 5. mesto.

POSAMIČNO:

– l. 1995 (Gornji grad): 1. in 2. mesto  v kat. do 82 kg;

– l. 1995 Gornji grad): 2 tretji mesti,

– l. 1996 (Maribor): 1. mesto;

–  l. 1997: 1 tretje mesto;

– l. 1998 (Maribor): 1. mesto;

– l. 1998: 1 tretje mesto in drugi.

Tekmovalni uspehi na mednarodnih tekmovanjih (svetovna prvenstva) – posamezniki borbe:

– l. 1994 na 2. svetovnem prvenstvu v Bologni: 2. mesto v kat. do 82 kg (J. Trivunović);

– l. 1996 na 3. svetovnem prvenstvu v Parizu: 7. mesto kat. do 82 kg (J. Trivunović);

– l. 1998 na 4. svetovno prvenstvo v Berlinu: smo imeli kandidata P. Levića, ki je bil državni prvak SLO v kat. do 92 kg in kandidat za SP, katerega pa se zaradi poškodbe kolena tik pred odhodom žal ni mogel udeležiti.

                      Perspektivna generacija – člani 1998 leta.

Na sliki: Miloš Gostojić, Sašo Deglerija,Aleš Mulej, Boštjan Kirn, Marko Dolinar, Teo Naka, Miha Dolinar, Grega Gostojić, Lado Vesel, Kukovica, Bine Pengal, Čarna Miloš in Kristan.

V obdobju 2000 do 2008 je bila zaradi hude bolezni sklepov prvega trenerja M. Gostojića dejavnost ŠD JJ OLIMPIJA skoraj prekinjena, čeprav je v tem obdobju kljub velikim zdravstvenim težavam (noge v mavcu in longetah, hoja z berglami) treninge še vedno redno vodil. V tem obdobju je zaradi finančnih vzrokov prenehala delovati tekmovalna skupina in drastično se je zmanjšalo število najmlajših udeležencev. Zaradi tega smo začeli pospešeno obujati vse dejavnosti, predvsem pa veščino približati  najmlajšim.

Obdobje 2009 do 2013 predstavlja za ŠD JJ OLIMPIJA praktično nov začetek: s pomočjo MOL-a smo se preselili v nove prostore – v telovadnico na OŠ BEŽIGRAD, Črtomirova 12, Ljubljana. Žal nam večerni termini treningov ne omogočajo treningov najmlajših.

Obudimo tudi tekmovalce tako da se udeležimo odprtega mednarodnega prvenstva Slovenija Open – Brežice cup 2009 s tremi tekmovalci: Nadja Červič, Mohor Mihelčič in Dragan Marić.

EKIPNO:

  • dosegli 18 mesto med 23 ekipami;

POSAMEZNO BORBE:

  • ŽENSKE:
  • v kategoriji do 55 kg, 7. mesto N.Červič;
  • MOŠKI:
  • v kategoriji do 69 kg, 9. mesto D. Marić;
  • v kategoriji do 85 kg; 2. mesto M. Mihelčič.

Tekmovalna ekipa

Na sliki: Nadja Červič, Miloš Gostojić, Mohor Mihelčič in Dragan Marić.

Obdobje 2014 do 2016 predstavlja za ŠD JJ OLIMPIJA zopet nov začetek preselili smo se v nove prostore – v telovadnico Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova 7, Ljubljana. Žal treningi potekajo v poznih večernih urah, ki niso primerni za najmlajše.

Obdobje 2016/2017 predstavlja za ŠD JJ OLIMPIJA ponovno nov začetek saj smo končno dobili popoldanske termine za treninge, tako da trenutno vlagamo največ truda v pridobivanje najmlajših udeležencev na treningih.

Treningi potekajo pod vodstvom:

  • glavni trener Miloš Gostojić, trener in nacionalni sodnik, mojster ju-jitsa 2. DAN, mojster karateja 1. DAN ter judo 1. kyu in
  • pomočnika trenerja: Nadja Červič, ju-jitsu 2. kyu, karate 1. kyu in
  • Mohor Mihelčič, ju-jitsu 2. Kyu in
  • naš starosta Slavko Puljić, mojster ju-jitsa 5. DAN in mojster juda 5. DAN.

 

V Ljubljani, september 2017                                        Predsednik ŠD JU-JITSU OLIMPIJA

Miloš Gostojić